Uitgaven

0,36%
€ -422
x € 1.000
0,36% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

41,43%
€ -422
x € 1.000

2.4 Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0,36%
€ -422
x € 1.000
0,36% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

41,43%
€ -422
x € 1.000

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting (Vpb)

Per 1 januari 2016 zijn overheden verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen over winstgevende activiteiten. In 2016 en 2017 zijn de financiële en organisatorische gevolgen in kaart gebracht.
De belastingdienst geeft de mogelijkheid aan gemeenten om een vaststellingsovereenkomst te sluiten over de waarde van de grondvoorraad voor de openingsbalans en de daarmee samenhangende toerekenbare rente.
We hebben via onze belastingadviseur een verzoek voor een vaststellingsovereenkomst ingediend. Na ondertekening in 2020 is de vaststellingsovereenkomst een feit en staat openingsbalans vast.
Over de belastingjaren 2016, 2017 en 2018 zijn nihilaangiften ingediend. De belastingdienst heeft deze jaren beoordeeld en over deze jaren een definitieve aanslag ad € 0,00 opgelegd. Over het jaar 2019 heeft de belastingdienst ons, na verrekening van verlies uit voorgaande jaren, een aanslag van € 354.408 opgelegd. Aangiftejaar 2020 wordt op korte termijn ingediend.

 

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -406 0 0 -422 0 0