Uitgaven

0,26%
€ 331
x € 1.000
0,26% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

14728084429862,2%
€ 331
x € 1.000

2.4 Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0,26%
€ 331
x € 1.000
0,26% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

14728084429862,2%
€ 331
x € 1.000

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting (Vpb)

Per 1 januari 2016 zijn overheden verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen over winstgevende activiteiten. Over de jaren 2016 t/m 2020 zijn definitieve aanslagen opgelegd. Voor jaar 2021 is tot heden nog geen definitieve aanslag ontvangen.
Door de mogelijkheid om winsten met verliezen te kunnen compenseren (carry forward c.q. carry back) is het belastbaar bedrag van het totaal van de jaren 2016 t/m 2020 verlaagd.
De financiële gevolgen over de periode 2016 – 2021 zijn hieronder in kaart gebracht.  

Jaar belastbaar
bedrag
carry forward
2016 => 2019
carry forward
2017 => 2019
carry forward
2018 => 2019
carry back
2020 => 2019
belastbaar bedrag
na verrekeningen
status
2016 -2.688.398 2.688.398       0 definitieve aanslag conform aangifte
2017 -834.064   834.064     0 definitieve aanslag conform aangifte
2018 -84.628     84.628   0 definitieve aanslag conform aangifte
2019 5.072.925 -2.688.398 -834.064 -84.628 -1.340.167 125.668 definitieve aanslag conform aangifte
2020 -1.340.167       1.340.167 0 definitieve aanslag conform aangifte
2021           1.047.320 aangifte 2021 in behandeling

 

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -422 0 331 331