Uitgaven

2,27%
€ -2.931
x € 1.000
2,27% Complete

Inkomsten

2,27%
€ 2.934
x € 1.000
2,27% Complete

Saldo

160590787555,95%
€ 4
x € 1.000

2.1.04 Economie en toerisme

Uitgaven

2,27%
€ -2.931
x € 1.000
2,27% Complete

Inkomsten

2,27%
€ 2.934
x € 1.000
2,27% Complete

Saldo

160590787555,95%
€ 4
x € 1.000

04.1 Missie

Terug naar navigatie - 04.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een excellent economisch klimaat, voor onze gemeente, met name gericht op logistiek en leisure, waardoor duurzame werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft, is van essentieel belang voor het economisch goed functioneren van de gemeente.

04.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 04.2 Context en achtergronden

Doel:
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Montferland streeft daarom, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving,  naar een sterker ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijkere dienstverlening voor alle ondernemers. Daarbij is er, vanwege de unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente, specifieke aandacht is voor logistiek en leisure.  Hierbij wordt gezocht naar meer balans met de omgeving en wordt rekening gehouden met de  draagkracht van het gebied.

 

Achtergrond:

Montferland is uniek gelegen aan de A12/BAB-3, één van de belangrijkste transportassen naar het Europese achterland.

Met name door deze ligging is het gebied interessant voor vestiging van logistieke functies. Door de voorgenomen doortrekking van de A15, de verbreding van de A12, de korte afstand tot het goederenspoor en de containerhaven van Emmerik, ‘scoort’ ’s-Heerenberg hoog waar het gaat om het vestigingsklimaat voor met name logistieke bedrijven. Ontwikkelingen als uitbreiding van de haven en de nieuwe op-/afrit op de BAB-3 nabij Netterden zullen de positie van Montferland en specifiek ’s-Heerenberg, nog verder versterken. De kansen voor de werkgelegenheid van de gemeente liggen dan ook met name in de verwachte groei van de logistieke sector. Wij zetten de komende tijd vol in op het creëren van voldoende vestigingsmogelijkheden voor logistieke en daaraan gelieerde bedrijven nabij ’s-Heerenberg en het voorzien in een op de vraag afgestemde voorraad aan uitgeefbare, traditionele bedrijventerreinen voor, onder andere, de maakindustrie. 

De natuurlijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Deze kansen worden benut worden door samenwerking met de branche vanuit een gedegen toeristisch beleid vanuit een gezamenlijke visie. De kansen worden mede bepaald door een marktgerichte houding en integrale en grensoverschrijdende benadering. Daarbij is naar een balans gezocht met de draagkracht van het gebied.

04.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Subsidieregeling Recreatie en Toerisme Montferland 2021-2
 • R&T-beleid 'Mooi Montferland - De Groene Poort van Nederland' (2020)
 • Coalitieprogramma 2018-2022: 'Samen krijgen we het voor elkaar'
 • Regionaal Programma Werklocaties (2021)
 • Economische beleidsnota tot 2030, (2018)
 • Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland (2017)
 • nota Grondbeleid
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Structuurvisie DocksNLD (2019)
 • Nota 'Grip op Verandering'
 • Liemers Economische Visie
 • Visie Regio Arnhem-Nijmegen Groene Metropoolregio (2020)

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.

Terug naar navigatie - In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

04.5 Financiën

Terug naar navigatie - 04.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -7.853 -601 -616 -2.521
Baten 8.052 471 447 2.839
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 200 -130 -169 318
Onttrekkingen 136 300 203 95
Stortingen -470 0 -126 -410
Mutaties reserves -334 300 77 -315