Uitgaven

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

2.4 Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Met ingang van belastingjaar 2016 is de gemeente in principe vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd over de behaalde winst op haar bedrijfsmatige activiteiten.
Conform de BBV-voorschriften wordt de verschuldigde Vennootschapsbelasting als een afzonderlijk onderdeel in de begroting en jaarrekening opgenomen.  
Voor de jaren 2023 en volgende wordt op voorhand geen vennootschapsbelasting geraamd. Een eventuele berekening kan pas na afloop van het jaar worden gemaakt en wordt dan in de jaarrekening opgenomen.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -422 0 0 0 0 0