Uitgaven

0,57%
€ -612
x €1.000
0,57% Complete

Inkomsten

0,72%
€ 784
x €1.000
0,72% Complete

Saldo

6,41%
€ 172
x €1.000

2.1.04 Economie en toerisme

Uitgaven

0,57%
€ -612
x €1.000
0,57% Complete

Inkomsten

0,72%
€ 784
x €1.000
0,72% Complete

Saldo

6,41%
€ 172
x €1.000

04.1 Missie

Terug naar navigatie - 04.1 Missie

Wij streven naar een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers, waarbij er, vanwege de unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente, specifieke aandacht is voor Logistiek en Leisure. Wij stimuleren het economisch klimaat en kiezen voor duurzame ontwikkeling van werkgelegenheid.

04.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 04.2 Context en achtergronden

Doel:
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Montferland streeft daarom, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving,  naar een sterker ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijkere dienstverlening voor alle ondernemers. Daarbij is er, vanwege de unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente, specifieke aandacht is voor logistiek en leisure.  Hierbij wordt gezocht naar meer balans met de omgeving en wordt rekening gehouden met de  draagkracht van het gebied..

 

Achtergrond:

Montferland is uniek gelegen aan de A12/BAB-3, één van de belangrijkste transportassen naar het Europese achterland, daardoor was er een evenwichtig deel van de bedrijventerreinen gereserveerd voor de logistiek en is Industrieterrein 's-Heerenberg volledig ontwikkeld. Gelet op de veranderde wensen van voornamelijk inwoners gaan we nu volledig inzetten op lokale bedrijvigheid.

De natuurlijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Deze kansen moeten benut worden door samenwerking met de branche vanuit een gedegen toeristisch beleid vanuit een gezamenlijke, lokale en regionale visie. De kansen worden mede bepaald door een marktgerichte houding en integrale en grensoverschrijdende benadering. Daarbij moet een balans worden gevonden met de draagkracht van het gebied.

04.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Coalitieakkoord bestuursperiode 2022-2026
 • Subsidieregeling Recreatie en Toerisme Montferland 2021-2
 • R&T-beleid 'Mooi Montferland - De Groene Poort van Nederland' (2020)
 • Regionaal Programma Werklocaties (2021)
 • Economische beleidsnota tot 2030 (2018)
 • Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland (2018)
 • Nota Grondbeleid
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Structuurvisie Industrieterrein 's-Heerenberg (2019)
 • Liemers Economische Visie
 • Visie Regio Arnhem-Nijmegen Groene Metropoolregio (2020)

04.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 04.4 Wat willen we bereiken?

In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.

Terug naar navigatie - In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.
Groei aantal R&T-Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar t.o.v. gemiddelde groei Achterhoek (Achterhoek = benchmark)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 0 % 1 % 1,5 % 2 % 2 %
Streefwaarde ondergrens 0 % 0 % 0,5 % 1 % 1 %

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 heeft Montferland 5% meer toeristische overnachtingen dan in 2019.

Terug naar navigatie - In 2024 heeft Montferland 5% meer toeristische overnachtingen dan in 2019.
Aantal recreatieve overnachtingen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 155000 318000 328000 338000 348000
Streefwaarde ondergrens 145000 195000 245000 295000 320000

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.

Terug naar navigatie - In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.
Waarderingscijfer Ondernemersklimaat
Waardesoort 2021 2022 2023 2024 2025
Streefwaarde 6,4 6,4 6,6 6,7 6,7

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Terug naar navigatie - In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in leeftijd 15-74 jaar: plaats van Montferland in de ranglijst van Achterhoekse gemeenten (Achterhoek = benchmark)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 10 10 9 9 8

Wat gaan we daarvoor doen?

04.5 Financiën

Terug naar navigatie - 04.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -7.853 -808 -612 -593 -579 -578
Baten 8.052 447 484 471 471 471
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 200 -361 -128 -121 -108 -107
Onttrekkingen 136 503 300 300 300 0
Stortingen -470 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -334 503 300 300 300 0