Uitgaven

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

2.4 Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Met ingang van belastingjaar 2016 is de gemeente in principe vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd over de behaalde winst op haar bedrijfsmatige activiteiten.
Conform de BBV-voorschriften wordt de verschuldigde Vennootschapsbelasting als een afzonderlijk onderdeel in de begroting en jaarrekening opgenomen.
Bij de jaarrekening 2018 is een verwachte aanslag VPB opgenomen voor de winstverwachting exploitatie DocksNLD. Deze tussentijdse winstneming zal na aftrek van de verschuldigde VPB worden doorbetaald aan de gemeente Doetinchem. Voor het jaar 2020 en volgende wordt op voorhand geen vennootschapsbelasting geraamd. Een eventuele berekening kan pas na afloop van het jaar worden gemaakt en wordt dan in de jaarrekening opgenomen.
Met de belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst afgesloten over de fiscale waarde van de grondvoorraad voor de openingsbalans. Voor de jaren 2016 t/m 2019 zijn aangiftes verricht en door de belastingdienst conform aangifte aanslagen opgelegd.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten -406 0 0 0 0 0