Uitgaven

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

2.4 Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Met ingang van belastingjaar 2016 is de gemeente in principe vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd over de behaalde winst op haar bedrijfsmatige activiteiten.
Conform de BBV-voorschriften wordt de verschuldigde Vennootschapsbelasting als een afzonderlijk onderdeel in de begroting en jaarrekening opgenomen.
De jaren 2016 t/m 2018 tonen een negatief “fiscaal” resultaat met betrekking tot de VPB. Voor het jaar 2021 en volgende wordt op voorhand geen vennootschapsbelasting geraamd. Een eventuele berekening kan pas na afloop van het jaar worden gemaakt en wordt dan in de jaarrekening opgenomen.

Gemeente Montferland heeft met de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst afgesloten over de berekenwijze van de waarde van de grondvoorraad voor de openingsbalans en de daarmee samenhangende toerekenbare rente.
Recentelijk is hierover overleg geweest tussen onze belastingadviseur (EFK) en de belastingdienst. Na aanleiding van dit overleg is onze belastingadviseur positief gestemd over de acceptatie van de vaststellingsovereenkomst door de belastingdienst, die na verwachting op korte termijn zal volgen.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -1.206 0 0 0 0 0