Sitemap

 1. Blz. 1 Kadernota 2024
  1. Blz. 2 Kadernota 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Doel Kadernota 2024
    3. Blz. 7 Samenvatting
    4. Blz. 8 Ontwikkelingen na vaststelling van de begroting 2023
    5. Blz. 9 Vorming Raadsakkoord
    6. Blz. 10 Leeswijzer
   2. Blz. 11 Strategische thema's
    1. Blz. 12 Strategische thema’s
    2. Blz. 13 Kwaliteitsverbetering presentatie programma’s in de Planning & Control stukken
    3. Blz. 14 Nieuw beleid 2024 - 2027
    4. Blz. 15 Autonome ontwikkelingen
   3. Blz. 16 Financiële kaders
    1. Blz. 17 Financiële kaders
    2. Blz. 18 Financieel meerjarenperspectief 2024 – 2027
    3. Blz. 19 (Autonoom) Bestaand beleid
    4. Blz. 20 Nieuw beleid 2024 - 2027
    5. Blz. 21 Vermogen
    6. Blz. 22 Strategisch financieel beleid
    7. Blz. 23 Vermogen
   4. Blz. 24 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2024-2027
    1. Blz. 25 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2024-2027
   5. Blz. 26 Besluit tot vaststelling kadernota
    1. Blz. 27 Besluit tot vaststelling van de kadernota
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap