Uitgaven

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

2.4 Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000
Inhoud

Vennootschapsbelasting

Met ingang van belastingjaar 2016 is de gemeente in principe vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd over de behaalde winst op haar bedrijfsmatige activiteiten.

Conform de BBV-voorschriften wordt de verschuldigde Vennootschapsbelasting als een afzonderlijk onderdeel in de begroting en jaarrekening opgenomen.

Bij de jaarrekening 2018 is een verwachte aanslag VPB opgenomen voor de winstverwachting exploitatie DocksNLD. Deze tussentijdse winstneming zal na aftrek van de verschuldigde VPB worden doorbetaald aan de gemeente Doetinchem.
Voor het jaar 2020 en volgende wordt op voorhand geen vennootschapsbelasting geraamd. Een eventuele berekening kan pas na afloop van het jaar worden gemaakt en wordt dan in de jaarrekening opgenomen.

De belastingdienst geeft de mogelijkheid aan gemeenten om een vaststellingsovereenkomst te sluiten over de waarde van de grondvoorraad voor de openingsbalans en de daarmee samenhangende toerekenbare rente. Gezien de huidige onduidelijkheid of de door ons berekende aanslagen VPB worden geaccepteerd door de Belastingdienst wordt op korte termijn berekend of deze vaststellingsovereenkomst, waarbij nieuwe regels horen, voordelig is voor de gemeente Montferland. Hieruit volgt eventueel een wijziging van de openingsbalans en aangifte Vpb over de jaren 2016 en 2017 . Voordeel is dat er dan een overeenkomst is met de belastingdienst over de waarde van de openingsbalans.

Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 22 0 0 0 0 0
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud