Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Zoveel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

Zoveel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

Continue proces dat via monitoring wordt gevolgd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld