Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Wij gaan in samenwerking met COA, de woningstichting Plavei en mogelijke particuliere verhuurders de huisvesting van statushouders organiseren

Wij gaan in samenwerking met COA, de woningstichting Plavei en mogelijke particuliere verhuurders de huisvesting van statushouders organiseren

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 zijn 4 woningen van een particuliere verhuurder gehuurd door statushouders. De 66  statushouders, die  in 2017 aan de gemeente gekoppeld zijn, zijn voor het overgrote deel gehuisvest door woningstichting Plavei.

20-06-2017

G
Tijd
G
Geld

Tot en met 2017 is van Rijkswege een bedrag van € 4.430, - per gehuisveste statushouder beschikbaar gesteld. Ingaande 2018 is deze bijdrage voor integratie en participatie beëindigd. Ook werd per gehuisveste statushouder van 16 jaar en ouder een bedrag van € 2.370, - ontvangen ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding.