Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam

Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam
Portefeuillehouder
Wethouder van Leeuwen

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 22-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project "Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam" en de bijbehorende snelheidsverhoging. Doel hiervan is kortere reistijden, verhoging betrouwbaarheid dienstregeling en een betere aansluiting. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland, Zevenaar en ProRail. 

12-06-2018

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project "Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam" en de bijbehorende snelheidsverhoging. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland, Zevenaar en ProRail. 


29-01-2018

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project "Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam" en de bijbehorende snelheidsverhoging. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland en Zevenaar en ProRail. De ingestelde beroepen tegen het Provinciaal Inpassingsplan zijn bij uitspraak van 16 augustus 2017 ongegrond verklaard.


14-06-2017

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project "Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam" en de bijbehorende snelheidsverhoging. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland en Zevenaar en ProRail. In november 2015 zijn inwoners van de gemeente Zevenaar en Montferland geinformeerd tijdens een informatiemarkt over het project en de bijbehorende tijdsplanning. In 2016 heeft het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegen. In januari 2017 heeft Provinciale Staten het PIP vastgesteld waarna het in februari en maart 2017 ter inzage ligt voor beroep. Als gevolg van viermaal een ingesteld beroep tegen het PIP zal in het derde kwartaal van 2017 uitspraak volgen van de Raad van State.

Spoorverdubbeling en Projectdoelstelling

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer 4 kilometer. Het heeft als doel de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk te verbeteren. De maatregelen leiden tot:

het volledig oplossen van het capaciteitsknelpunt tussen Arnhem en Zevenaar
Daarnaast dragen de maatregelen bij aan het verkorten van de reistijden tussen de Achterhoek en Arnhem
het verruimen van de overstaptijden en
het vergroten van de betrouwbaar- en robuustheid van de treindienst.

Met deze maatregelen wordt een betere dienstregeling voor het treinverkeer op het traject Arnhem – Zevenaar – Didam - Doetinchem mogelijk gemaakt.


09-02-2017

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project "Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam" en de bijbehorende snelheidsverhoging. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland en Zevenaar en ProRail. In november 2015 zijn inwoners van de gemeente Zevenaar en Montferland geinformeerd tijdens een informatiemarkt over het project en de bijbehorende tijdsplanning. In 2016 heeft het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegen. In januari 2017 heeft Provinciale Staten het PIP vastgesteld waarna het in februari en maart 2017 ter inzage ligt voor beroep.

Spoorverdubbeling en Projectdoelstelling

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer 4 kilometer. Het heeft als doel de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk te verbeteren. De maatregelen leiden tot:

het volledig oplossen van het capaciteitsknelpunt tussen Arnhem en Zevenaar
Daarnaast dragen de maatregelen bij aan het verkorten van de reistijden tussen de Achterhoek en Arnhem
het verruimen van de overstaptijden en
het vergroten van de betrouwbaar- en robuustheid van de treindienst.

Met deze maatregelen wordt een betere dienstregeling voor het treinverkeer op het traject Arnhem – Zevenaar – Didam - Doetinchem mogelijk gemaakt.


28-01-2016

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project de spoorverdubbeling en de snelheidsverhoging en treedt daarom op als opdrachtgever voor ProRail. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland en Zevenaar en ProRail. In november 2015 zijn inwoners van de gemeente Zevenaar en Montferland geinformeerd tijdens een informatiemarkt over het plan project en de fase waarin het project zit. Ook is informatie gegeven over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de tijdsplanning.

Spoorverdubbeling en Projectdoelstelling

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer 4 kilometer. Het heeft als doel de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk te verbeteren. De maatregelen leiden tot:

het volledig oplossen van het capaciteitsknelpunt tussen Arnhem en Zevenaar
Daarnaast dragen de maatregelen bij aan het verkorten van de reistijden tussen de Achterhoek en Arnhem
het verruimen van de overstaptijden en
het vergroten van de betrouwbaar- en robuustheid van de treindienst.
 

Met deze maatregelen wordt een betere dienstregeling voor het treinverkeer op het traject Arnhem – Zevenaar –Doetinchem mogelijk gemaakt.


23-09-2015

G
Tijd

Nadat in juni 2017 het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden is  ingezet op de grondverwerving. Op hoofdlijnen is met alle grondeigenaren overeenstemming bereikt en volgt op hoofdlijnen medio 2018 de notariële afwikkeling. Thans loopt de aanbesteding voor het complete werk en volgt de gunning midden juli 2018. Nadat enkele kleinere voorbereidende werkzaamheden in de nabijheid van het spoor thans worden uitgevoerd zal eind november 2018 het project daadwerkelijk starten. De gehele inpassing en afronding van het project is beoogd voor de eerste helft van 2020. Buiten een trein vrije periode van 52 uur (23 - 24 maart 2019) en een trein vrije periode van 16 dagen (27 juli tot en met 11 augustus 2019) zal de trein in principe altijd volgens dienstregeling rijden waarbij na de trein vrije periode van 16 dagen ook direct de ingebruikname van het dubbelspoor is gepland.  Het beoogde doel zal derhalve in augustus 2019 zijn bereikt.

G
Geld

De financiering van het dubbelspoor is voor rekening van de Provincie.