Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Via actieve acquisitie stimuleren van verkoop van bedrijfsterreinen

Via actieve acquisitie stimuleren van verkoop van bedrijfsterreinen
Portefeuillehouder
Burgemeester de Baat

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 22-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit
 • De activiteit grondverkopen op de bestaande bedrijventerreinen, met als resultaat een toename van het aantal arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen, is sterk afhankelijk van de stand van de economie.

 • Op EBT I is in 2017 3.855 m² bedrijventerrein verkocht. 

 • Op Matjeskolk is – dankzij een bijstelling van de vierkante meterprijs – sprake van toenemende interesse in bedrijfsgrond. Dat heeft echter in 2017 niet geleid tot concrete verkoop.

 • Op de terreinen De Fluun en Kollenburg zijn geen (gemeentelijke) bedrijfskavels beschikbaar.
29-01-2018
 • De activiteit grondverkopen op de bestaande bedrijventerreinen, met als resultaat een toename van het aantal arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen, is sterk afhankelijk van de stand van de economie.

 • Op EBT I is in 2017 3.722 m² bedrijventerrein verkocht. 

 • Op Matjeskolk is – dankzij een bijstelling van de vierkante meterprijs – sprake van toenemende interesse in bedrijfsgrond. Dat heeft echter in 2017 niet geleid tot concrete verkoop.

 • Op de terreinen De Fluun en Kollenburg zijn geen (gemeentelijke) bedrijfskavels beschikbaar.

17-01-2018
 • De activiteit grondverkopen op de bestaande bedrijventerreinen, met als resultaat een toename van het aantal arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen, is sterk afhankelijk van de stand van de economie.

 • Op EBT I is in 2017 één bedrijfskavel verkocht en een perceel van een voormalige postduivenvereniging. Begin 2018 wordt wederom een kavel verkocht op EBT I. .

 • Op Matjeskolk is – dankzij een bijstelling van de vierkante meterprijs – sprake van toenemende interesse en één partij is vrij concreet.

 • Op DocksNLD heeft Montea aangegeven dat zij haar optie van 5 ha op korte termijn benut tot aankoop van de grond;

 


07-06-2017
 • De activiteit grondverkopen op de bestaande bedrijventerreinen, met als resultaat een toename van het aantal arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen, is sterk afhankelijk van de stand van de economie.

 • Op EBTI is 1 kavel verkocht en meerdere partijen hebben interesse geuit in de nog beschikbare kavels.

 • Op Matjeskolk is – dankzij een bijstelling van de vierkante meterprijs – sprake van toenemende interesse en één partij is vrij concreet.

 • Op DocksNLD heeft Montea aangegeven dat zij haar optie van 5 ha op korte termijn benut tot aankoop van de grond;

 


06-07-2016

Acquisitie activiteiten op DocksNLD hebben er in gerealiseerd dat er 0 ha. uitgeefbaar is.

Op de overige bedrijventerreinen groeit de interesse en worden er kavels verkocht.

 


09-02-2016

Acquisitie activiteiten beginnen hun vruchten af te werpen. De interesse groeit.


23-09-2015

G
Tijd

Structurele activiteit.

G
Geld

Binnen begroting.