Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website

Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website
Portefeuillehouder
Wethouder Gerritsen

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 09-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

In samenspraak met cluster Communicatie is specifieke opzet en thematische inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt., en is inmiddels via de gemeentelijke website te bereiken. 

15-01-2018

In overleg met cluster Communicatie is specifieke opzet en inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt. 


31-05-2017

In overleg met cluster Communicatie is specifieke opzet en inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt en wordt binnenkort op de gemeentelijke site geplaatst. 


10-01-2017

In overleg met cluster Communicatie wordt specifieke opzet en inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt en op de gemeentelijke site geplaatst. Thema's en opzet besproken. Inhoud wordt uitgewerkt.


21-06-2016

In overleg met cluster Communicatie wordt specifieke opzet en inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt en op de gemeentelijke site geplaatst.


13-06-2016

In overleg met cluster Communicatie groen licht gekregen om gewenste opzet en inhoud samen met natuur en landschap op de gemeentelijke site te plaatse.


19-02-2016

Nog niet plaatsgevonden. Onderwerp van voortgaand ambtelijk overleg.


19-02-2016

Nog niet plaatsgevonden. Vindt nog voorbereidend overleg plaats met Dienstverlening en Communicatie.


10-09-2015

G
Tijd

Site is sinds eind 2017 operationeel.

G
Geld

Geen apart budget voor beschikbaar gesteld. In eigen beheer uitgevoerd.