Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen

Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen
Portefeuillehouder
Wethouder Gerritsen

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 09-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Ten principale is er sprake van een positieve grondhouding voor verzoeken om planologische wijzigingen van monumentale panden, in verband met gewijzigd gebruik, waardoor instandhouding op de lange termijn wordt verzekerd. 

Monumenteneigenaren worden hierover desgevraagd en actief (tijdens bijvoorbeeld de  jaarlijkse informatieavonden). Doorlopend traject.

Naast de in het verleden aansprekende voorbeelden van gerealiseerde herbestemmingen van de voormalige kloostercomplexen: Albertusgebouw Didam en Gouden Handen 's-Heerenberg,  zijn in 2017 de volgende monumenten een herbestemming ondergaan/opgestart:  voormalige pastorie Azewijn (naar wonen), molenromp Loerbeek (geschikt maken voor wonen),  voormalige mortuarium Didam (naar fysiopraktijk), voormalige Van Esserenhuis 's-Heerenberg (naar museum), voormalige gemeentehuis 's-Heerenberg (naar gedeeltelijk wonen, verenigingshuisvesting), voormalig gedeeltelijk winkelpand Thepedi Didam (naar wonen), voormalig bankgebouw Didam (naar wonen en kantoor aan huis) .

29-01-2018

Ten principale is er sprake van een positieve grondhouding voor verzoeken voor planologische wijziging van monumentenpanden, in verband met gewijzigd gebruik, waardoor instandhouding op de lange termijn wordt verzekerd. 

Monumenteneigenaren worden hierover actief geïnformeerd tijdens de reguliere, jaarlijkse informatieavonden. Doorlopend traject.

Naast de in het recente verleden aansprekende voorbeelden van gerealiseerde herbestemmingen van de voormalige kloostercomplexen: Albertusgebouw Didam en Gouden Handen 's-Heerenberg, hebben/zijn in 2017 de volgende monumenten een herbestemming ondergaan/opgestart:  voormalige pastorie Azewijn (naar wonen), molenromp Loerbeek (geschikt maken voor wonen),  voormalige mortuarium Didam (naar fysiopraktijk), voormalige Van Esserenhuis 's-Heerenberg (naar museum), voormalige gemeentehuis 's-Heerenberg (naar gedeeltelijk wonen, verenigingshuisvesting), voormalig gedeeltelijk winkelpand Thepedi Didam (naar wonen), voormalig bankgebouw Didam (naar wonen en kantoor aan huis) .


10-01-2017

Ten principale is er sprake van een positieve grondhouding voor verzoeken voor planologische wijziging van monumentenpanden, in verband met gewijzigd gebruik, waardoor instandhouding op de lange termijn wordt verzekerd. 

Monumenteneigenaren worden hierover actief geïnformeerd tijdens de reguliere, jaarlijkse informatieavonden. Doorlopend traject.

Recente voorbeelden van herbestemmingsmogelijkheden: Albertusgebouw Didam, Gouden Handen 's-Heerenberg, pastorie Azewijn, molenromp Loerbeek, voormalige maalderij Loil, mortuarium Didam.


19-02-2016

Ten principale is er sprake van een positieve grondhouding voor verzoeken voor planologische wijziging van monumentenpanden, in verband met gewijzigd gebruik, waardoor instandhouding op de lange termijn wordt verzekerd. 

Monumenteneigenaren worden hierover actief geïnformeerd tijdens de reguliere, jaarlijkse informatieavonden.

Recente voorbeelden van herbestemmingsmogelijkheden: Albertusgebouw Didam, Gouden Handen 's-Heerenberg, pastorie Azewijn, molenromp Loerbeek, voormalige maalderij Loil, mortuarium Didam.


19-02-2016

Betreffende panden waarvoor verzoek wordt ingediend, wordt zowel planologisch als wijziging van het monument positief benaderd. Monumenteneigenaren worden hierover actief geïnformeerd tijdens jaarlijkse informatieavonden.

Recente voorbeelden van herbestemmingsmogelijkheden: Albertusgebouw Didam, Gouden Handen 's-Heerenberberg, pastorie Azewijn, molenromp Loerbeek, voormalige maalderij Loil, mortuarium Didam


10-09-2015

G
Tijd

Continu proces, aan de hand van panden wordt bekeken op welke wijze / voorwaarden (behoud door ontwikkeling) medewerking kan worden verleend.

G
Geld

Geen financiële consequenties gemeente. Ten aanzien van algemene informatiemateriaal wordt gebruik gemaakt van beschikbare informatie hierover van de Rijksdienst (RCE), desgevraagd advies monumentencommissie en daarnaast aanvullend gemeentelijk maatwerk op basis van  planologische mogelijkheden.