Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Stimuleren instandhouding monumenten door het bieden van diverse subsidiemogelijkheden (koppelsubsidie gemeente en subsidie)

Stimuleren instandhouding monumenten door het bieden van diverse subsidiemogelijkheden (koppelsubsidie gemeente en subsidie)

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 06-11-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Bij het aanvragen om instandhoudingsubsidie voor gemeentelijke monumenten worden eigenaren desgevraagd gewezen op de subsidiemogelijkheid vanuit de gemeente en hieraan gekoppeld vanuit de provincie.

Informatie hierover is ook te vinden op de gemeentelijke website (thema monumenten).

O
Tijd

Continue proces.  Attendering hierop in het kader van de subsidieaanvraag en subsidiebeschikking.

G
Geld

Gemeentelijke subsidiebijdrage geschiedt binnen het daarvoor beschikbaar gestelde jaarlijkse subsidiebudget.

Door het voldoen (eis provincie Gelderland) aan het beschikbaar stellen van een gemeentelijk subsidiebudget voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, heeft de provincie op jaarbasis een aanvullend subsidiebudget beschikbaar gesteld.