Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven m.b.t. duurzaamheid

Stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven m.b.t. duurzaamheid
Portefeuillehouder
Wethouder Gerritsen

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 30-04-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeente speelt een stimulerende en faciliterende rol bij duurzame initiatieven (o.a. projecten zonne-energie) van burgers, bedrijven en instellingen. Hierbij werkt de gemeente o.a. samen met de Energiecoöperatie Montferland klimaatneutraal die eind 2016 is opgericht en AGEM (o.a. energieloket).

Sinds medio 2016 wordt de duurzaamheidslening ingezet. Medio 2018 zijn er 305 leningen verstrekt (totaal meer dan 2,2 miljoen Euro). 

09-02-2018

De gemeente speelt een stimulerende en faciliterende rol bij duurzame initiatieven (o.a. projecten zonne-energie) van burgers, bedrijven en instellingen. Hierbij werkt de gemeente o.a. samen met de Energiecoöperatie Montferland klimaatneutraal die eind 2016 is opgericht en AGEM (o.a. energieloket).

Sinds medio 2016 wordt de duurzaamheidslening ingezet. Ultimo 2017 zijn 240 leningen verstrekt (totaal meer dan 1,6 miljoen Euro). De regeling is zo succesvol dat het totale budget na 2017 grotendeels is ingezet. Om de duurzaamheidslening als succesvol beleidsinstrument in 2018 te kunnen continueren is voor 2018 opnieuw budget hiervoor beschikbaar gesteld.


23-06-2017

De gemeente speelt een stimulerende en faciliterende rol bij duurzame initiatieven (o.a. projecten zonne-energie) van burgers, bedrijven en instellingen. Hierbij werkt de gemeente o.a. samen met de Energiecoöperatie Montferland klimaatneutraal die eind 2016 is opgericht en AGEM (o.a. energieloket).

Sinds medio 2016 wordt de duurzaamheidslening ingezet. In 2016 zijn 140 leningen verstrekt (totaal meer dan 1 miljoen Euro). De regeling is zo succesvol dat het totale budget naar verwachting vóór 2018 is uitgeput. Om de duurzaamheidslening als succesvol beleidsinstrument in 2018 te kunnen continueren dient een nieuw budget hiervoor beschikbaar te worden gesteld (discussie nieuw beleid).


09-06-2017

Energiecoöperatie Montferland klimaatneutraal is eind 2016 opgericht. Gemeente speelt hierbij een stimulerende en faciliterende rol.

Subsidie Achterhoek bespaart wordt niet meer uitgevoerd, aangezien provincie heeft bepaald dat gemeenten 50% zelf moeten bijdragen en dit geld niet is opgenomen in de begroting. Voorheen werd dit 100% gefinancierd door provincie.

In plaats daarvan is met succes de duurzaamheidslening ingezet. Reeds ruim 140 leningen verstrekt (totaal meer dan 1 miljoen Euro).


26-01-2017

Energiecoöperatie Montferland klimaatneutraal is eind 2016 opgericht. Gemeente speelt hierbij een stimulerende en faciliterende rol.

Subsidie Achterhoek bespaart wordt niet meer uitgevoerd, aangezien provincie heeft bepaald dat gemeenten 50% zelf moeten bijdragen en dit geld niet is opgenomen in de begroting. Voorheen werd dit 100% gefinancierd door provincie.


27-06-2016

Betrokken bij o.a. burgerinitiatief tot oprichting Coöperatie klimaatneutraal Montferland.

Subsidie Achterhoek bespaart wordt niet meer uitgevoerd, aangezien provincie heeft bepaald dat gemeenten 50% zelf moeten bijdragen en dit geld niet is opgenomen in de begroting. Voorheen werd dit 100% gefinancierd door provincie.


27-06-2016

Betrokken bij burgerinitiatief tot oprichting Coöperatie klimaatneutraal Montferland.

Subsidie Achterhoek bespaart wordt niet meer uitgevoerd, aangezien provincie heeft bepaald dat gemeenten 50% zelf moeten bijdragen en dit geld niet is opgenomen in de begroting. Voorheen werd dit 100% gefinancierd door provincie.


27-06-2016

Betrokken bij burgerinitiatief tot oprichting Coöperatie klimaatneutraal Montferland.

Subsidie Achterhoek bespaart wordt niet meer uitgevoerd, aangezien provincie heeft bepaald dat gemeenten 50% zelf moeten bijdragen en dit geld niet is opgenomen in de begroting. Voorheen werd dit 100% gefinancierd door provincie


17-06-2016

Betrokken bij burgerinitiatief tot oprichting Coöperatie klimaatneutraal Montferland.

Subsidie Achterhoek bespaart wordt niet uitgevoerd, aangezien provincie heeft bepaald dat gemeenten 50% zelf moeten bijdragen en dit geld niet is opgenomen in de begroting. 


01-02-2016

- Subsidieregeling Achterhoek bespaart 2014-2015 is eind 2015 afgerond. In de hele regeling zijn ruim 500 woningen geïsoleerd.

- Bewoners Gildebongerd Zeddam zijn in november 2014 door ADV geinformeerd over energiebesparing en duurzame energie in hun woning. In 2015 is het traject afgerond.  

- In april is een informatie-avond over de energietransitie in de Achterhoek gehouden voor raads- en commissieleden

- Tijdens de officiële ingebruikname van de windmolens op de werf zijn bedrijven enthousiast gemaakt om ook maatregelen te nemen.

- Een aantal burgers heeft zich gemeld en wil graag een werkgroep duurzaamheid/energie oprichten. Wij ondersteunen ze nu.

- Het bestuur van MKB Montferland wil graag hun leden interesseren voor zonne-energie. Samen met andere partners (bank, AGEM en leverancier) worden de mogelijkheden bekeken.  


10-09-2015

G
Tijd

Duurzaamheidsleningen worden ook in 2018 aangevraagd en toegekend.

G
Geld