Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Samen met het toeristisch veld zal het huidige R&T beleid verder worden uitgewerkt tot een gedegen toeristisch beleid (o.a. de promotie van Montferland en de inrichting van camperplaatsen)

Samen met het toeristisch veld zal het huidige R&T beleid verder worden uitgewerkt tot een gedegen toeristisch beleid (o.a. de promotie van Montferland en de inrichting van camperplaatsen)
Portefeuillehouder
Wethouder van Leeuwen

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 22-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

T.b.v. Recreatie & Toerisme altijd denken in kansen en uitdagingen!  Met de uitwerking van de Visie R&T Montferland 'Van speldenprik naar Speerpunt' wordt hier nadrukkelijker aandacht voor gevraagd.

 

 

28-02-2018

T.b.v. Recreatie & Toerisme altijd denken in kansen en uitdagingen! In 2017 zijn er geen concrete projecten in dit verband waar R&T bij betrokken is geweest. Vanaf 2018 (mede i.r.t. de visie R&T Montferland) meer aandacht hiervoor.

 

 


03-03-2016

T.b.v. Recreatie & Toerisme altijd denken in kansen en uitdagingen!

Meegedacht in het proces van het nieuwe subsidiebeleid van ML.

Meegedacht in het proces van een nieuw vergunningenstelsel rondom evenementen.

 


01-03-2016

T.b.v. Recreatie & Toerisme altijd denken in kansen en uitdagingen!

Meegedacht in het proces van het nieuwe subsidiebeleid van ML.

Meegedacht in het proces van een nieuw vergunningenstelsel rondom evenementen.

 


23-09-2015

G
Tijd

Continue proces (waar mogelijkheden zich aandoen inzetten op vermindering van beperkingen).

G
Geld

Is niet van toepassing.