Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Regionaal coördinator inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een passend sportaanbod en/of evenement

Regionaal coördinator inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een passend sportaanbod en/of evenement

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Regionaal coördinator is aangesteld en werkt voor het sportsamenwerkingsverband "Achterhoek in Beweging". Werkt aan aangepast sporten (voor mensen met een beperking).

Special Olympics werkt stimulerend voor opdracht.

12-02-2018

Regionaal coördinator is aangesteld en werkt voor het sportsamenwerkingsverband "Achterhoek in Beweging". Werkt aan aangepast sporten (voor mensen met een beperking).


23-01-2018

Regionaal coördinator is aangesteld en werkt voor het sportsamenwerkingsverband "Achterhoek in Beweging". Werkt aan aangepast sporten (voor mensen met een beperking)


26-06-2017

Is onderdeel van een regionaal project "Achterhoek in Beweging".


12-06-2017

Is onderdeel van een regionaal project "Achterhoek in Beweging". Coördinator wordt benoemd in 2e helft 2017.


12-06-2017

Is onderdeel van een regionaal project "Achterhoek in Beweging". Coördinator wordt benoemd in 2e helft 2017.


G
Tijd

in medio 2017 aangesteld

G
Geld

Financiering via Rijksregeling Uniek Sporten/Grenzeloos Aktief en door  de Provincie Gelderland is geld beschikbaar gesteld.