Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Realisatie 1 Interreg project

Realisatie 1 Interreg project

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Het Interreg project bestaat uit 16 deelprojecten waarbij de verschillende deelprojecten weer onderverdeeld zijn in deelactiviteiten. Tot nu toe zijn 5 deelprojecten afgerond. De overige deelprojecten zijn in uitvoering, dan wel in voorbereiding.

18-06-2018

Het Interreg project bestaat uit 16 deelprojecten waarbij de verschillende deelprojecten weer onderverdeeld zijn in deelactiviteiten. Tot nu toe zijn 9 projecten/ activiteiten afgerond. Verder zijn 5 projecten in vergevorderd stadium.


11-06-2018

29-01-2018

In 2017 zijn in totaal 8 projecten afgerond. Dit zijn: uitzichtpunt Kale Jacob gecreëerd,  verbetering en inrichting parkeerplaatsen Bergherbos, Restauratie Motte, zandstenen omlijsting Huis Bergh, herplant Beekseweg, herstel Hooge Heide en reptielencorridor, herstelmaatregelen tbv biodiverisiteit, oprichting grensoverschrijdend werkgroep marketing.


22-06-2017

De verwachting is dat in 2017 meer projecten worden afgerond dan aangegeven, namelijk 4. Dit zijn de projecten informatievoorziening/ paneel uitkijktoren Hulzenberg, aanleg parkeervoorziening  Oude Eltenseweg, Restauratie motte Montferland, vervanging monumentale ingangspartij Huis Bergh.


22-06-2017

De verwachting is dat in 2017 meer projecten worden afgerond dan aangegeven, namelijk 4. Dit zijn de projecten informatievoorziening/ paneel uitkijktoren Hulzenberg, aanleg parkeervoorziening  Oude Eltenseweg, Restauratie motte Montferland, vervanging monumentale ingangspartij Huis Bergh.


02-06-2017

G
Tijd

De verwachting is dat we het project op tijd afronden. Daarbij merken we op dat we als gemeente niet alles in eigen hand hebben, aangezien het een complex project is met meerdere partners.

G
Geld

We blijven binnen het beschikbare budget