Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Opstellen van een economische visie op de ontwikkeling van Montferland

Opstellen van een economische visie op de ontwikkeling van Montferland
Portefeuillehouder
Wethouder Som

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 22-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De  economische visie voor de gemeente Montferland is begin 2018 vastgesteld in de raad.

29-01-2018

De werkzaamheden om te komen tot actualisatie van de economische visie gemeente Montferland zijn afgerond.


17-01-2018

De economische visie gemeente Montferland staat in de gemeenteraad voor geagendeerd voor 22 februari 2018.

 


07-06-2017

De actualisatie van de economische visie gemeente Montferland is zo goed als gereed. Op korte termijn zal deze worden voorgelegd aan het college, ter vaststelling.

 


09-02-2017

Actualisatie van de economische visie geschiedt thans en is t.z.t. een apart onderdeel van de omgevingsvisie.

 


06-07-2016

Zie instellen van een innovatiefonds.

 


03-03-2016

Het actualiseren van de economische visie is een onderdeel van de in 2016 op te stellen integrale omgevingsvisie van Montferland.

 


19-02-2016

Het actualiseren van de economische visie is een onderdeel van de in 2016 op te stellen integrale omgevingsvisie van Montferland.

 


09-02-2016

Bestuurlijk is er geen aanleiding om de economische visie te actualiseren. In de afgelopen 5 jaren zijn er niet echt wezenlijk zaken veranderd. In de raad is hierover geen toezegging gedaan, aldus de wethouder.

 


23-09-2015

G
Tijd

De economische visie voor de gemeente Montferland is begin 2018 vastgesteld in de raad.

G
Geld

Past binnen het budget.