Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma

Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 10-03-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Op 26 september heeft het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland de Woonagenda Liemers 2017 – 2027 vastgesteld . Op 3 oktober 2017 hebben de wethouders Wonen van de regio Liemers de ondertekende woonagenda aangeboden aan gedeputeerde staten (GS). Op 14 november heeft GS de woonagenda Liemers 2017 – 2027 vastgesteld. In de Liemerse Woonagenda is bepaald op welke manier de Liemerse gemeenten de komende 10 jaar samen met andere partijen een aantrekkelijk woningaanbod in de regio Liemers willen gaan creëren. Via zeven uitgangspunten wordt er richting gegeven aan de ontwikkeling van de woningmarkt in de regio. Belangrijke thema’s die zijn geagendeerd zijn transformatie, prioriteit bij inbreidingslocaties, verduurzaming en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast wordt ingezet op maatwerk, flexibiliteit en kleinschaligheid en is er voor gekozen om behoedzaam te programmeren.

07-06-2017

De woonagenda en het onderliggende stoplichtmodel (met daarin opgenomen ons woninbouwbouwprogramma) is de basis voor de onderlinge afstemming van de woningbouwproductie in de subregio de Liemers. Met het stoplichtmodel kunnen goede kwantitatieve en kwalitatieve afwegingen worden gemaakt over projecten in de subregio. Jaarlijks vindt in de subregio de Liemers  op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg plaats over de afstemming en monitoring van de woonagenda.  De bestaande afspraken omtrent woningbouwprogrammering lopen tot 2020. Er is besloten in de subregio de Liemers om in 2017 nieuwe afspraken te maken met een looptijd tot 2027.


07-06-2017

De woonagenda en het onderliggende stoplichtmodel (met daarin opgenomen ons woninbouwbouwprogramma) is de basis voor de onderlinge afstemming van de woningbouwproductie in de subregio de Liemers. Met het stoplichtmodel kunnen goede kwantitatieve en kwalitatieve afwegingen worden gemaakt over projecten in de subregio. Jaarlijks vindt in de subregio de Liemers  op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg plaats over de afstemming en monitoring van de woonagenda.  De bestaande afspraken omtrent woningbouwprogrammering lopen tot 2020. Er is besloten in de subregio de Liemers om in 2017 nieuwe afspraken te maken met een looptijd tot 2027.


30-01-2017

De woonagenda en het onderliggende stoplichtmodel (met daarin opgenomen ons woninbouwbouwprogramma) is de basis voor de onderlinge afstemming van de woningbouwproductie in de subregio de Liemers. Met het stoplichtmodel kunnen goede kwantitatieve en kwalitatieve afwegingen worden gemaakt over projecten in de subregio. Jaarlijks vindt in de subregio de Liemers  op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg plaats over de afstemming en monitoring van de woonagenda.  Om goede afspraken te kunnen en blijven maken over woningbouwprogrammering zijn actuele en geaccepteerde cijfers en prognoses nodig. Mede daarom is er start gemaakt om op het niveau van de regio Arnhem Nijmegen een actuele woningmarktanalyse te maken, waarbij een doorkijk plaatsvind naar het niveau van de subregio's en de gemeenten.


07-07-2016

De woonagenda en het onderliggende stoplichtmodel (met daarin opgenomen ons woninbouwbouwprogramma) is de basis voor de onderlinge afstemming van de woningbouwproductie in de subregio de Liemers.Met het stoplichtmodel kunnen goede kwantitatieve en kwalitatieve afwegingen worden gemaakt over projecten in de subregio. Jaarlijks vindt in de subregio de Liemers  op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg plaats over de afstemming en monitoring van de woonagenda.  Om goede afspraken te kunnen en blijven maken over woningbouwprogrammering zijn actuele en geaccepteerde cijfers en prognoses nodig. Mede daarom is er start gemaakt om op het niveau van de regio Arnhem Nijmegen een actuele woningmarktanalyse te maken, waarbij een doorkijk plaatsvind naar het niveau van de subregio's en de gemeenten.


11-03-2016

G
Tijd

Doorlopend proces.

G
Geld

Niet aan de orde.