Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Met inbreng van een extern gespecialiseerd bedrijf onderzoek uitvoeren naar de toekomst van zwembad de Hoevert en daarbij in ieder geval de zwemverenigingen bij betrekken.

Met inbreng van een extern gespecialiseerd bedrijf onderzoek uitvoeren naar de toekomst van zwembad de Hoevert en daarbij in ieder geval de zwemverenigingen bij betrekken.

Planning
Startdatum: 06-11-2017Toelichting

O
Kwaliteit

Opstellen van Plan van Aanpak, waarin opgenomen de planning, projectorganisatie, vervolgstappen en nadere aspecten (precieze configuratie, locatie en randvoorwaarden). Tevens opstelling Plan van Eisen, waarbij gebruikers worden betrokken.

12-06-2018

Voorbereidingen worden getroffen voor een "go or no go"  eind van 2018.


O
Tijd

Tijdsfactor is aandachtspunt i.v.m. einde huidige contract en staat van onderhoud huidig zwembad.

O
Geld