Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Interne voorlichting over mogelijkheden lokale inkoop

Interne voorlichting over mogelijkheden lokale inkoop
Portefeuillehouder
Wethouder Som

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 22-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Afdelingen hebben een voorlichting gehad over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken. \

Om meer greep op het inkoopproces te krijgen is er een aanbestedingssoftware genaamd Negometrix aangeschaft. Deze werkt met een startformulier dat gelijk is aan de "checklist Inkoop". Dit startformulier moet verplicht ingevuld worden bij alle inkopen boven de € 2.000,--. Bij het invullen moet je bij enkelvoudig- en meervoudig onderhandse aanbestedingen een keuze maken of je wel of geen lokale of regionale leverancier gaat uitnodigen.

De aanbestedingssoftware "Negometrix" wordt eerst geïmplementeerd binnen de afdeling Openbare Werken.  Zodra deze compleet is geïmplementeerd zal Negometrix ook over de andere afdelingen worden uitgerold. 

 

06-03-2018

Afdelingen hebben een voorlichting gehad over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken. Om meer greep om het inkoopproces te krijgen is er binnen i-writer een "Checklist Inkoop" opgesteld. Deze Checklist Inkoop wordt steeds meer gebruikt.

 


05-03-2018

Afdelingen hebben een voorlichting gehad over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken. Om de afdelingen nog beter te ondersteunen bij de inkoop en het gebruik van de groslijstensystematiek, is er een aanbestedingssoftware aangeschaft "Negometirx".

Negometrix werkt met een aanmeldingsformulier/startformulier. Hierin moet men bij onderhandse aanbestedingen, vooraf aangeven of er lokale of regionale partijen wil uitnodigen.

Deze aanbestedingssoftware, die ook gebruikt wordt door de andere gemeenten in de Achterhoek die met de nieuwe groslijstsystematiek werken wordt gebruikt (Bronckhorst, Doetinchem, Oost-Gelre) moet op dit moment nog worden ingericht. De verwachting is dat deze per 1 april 2018 ingericht is en dat voor deze datum al de voorlichtingsbijeenkomst aan de afdeling ontwikkeling gegeven is. Bij een succesvolle implementatie bij de afdeling ontwikkeling is de intentie dat deze software in 2019, organisatie breed uitgerold gaat worden.


20-06-2017

Afdelingen hebben vorig jaar voorlichting gehad over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken. Ook dit jaar zullen er weer voorlichtingsbijeenkomsten voor de afdelingen gegeven worden.

Inmiddels is er al gewerkt met de nieuwe groslijstensystematiek en de deelnemende gemeenten (Doetinchem, Oost-Gelre, Montferland en mogelijkerwijs ook Bronckhorst) zitten in een evaluatiefase waarbij zaken nog verder worden verbeterd.

Hoewel het definitieve inkoopbeleid nog moet worden vastgesteld zijn de essentiële wijzigingen inmiddels  aan de afdelingen gepresenteerd. 


20-06-2017

Afdelingen hebben vorig jaar voorlichting gehad over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken. Ook dit jaar zullen er weer voorlichtingsbijeenkomsten voor de afdelingen gegeven worden.

Inmiddels is er al gewerkt met de nieuwe groslijstensystematiek en de deelnemende gemeenten (Doetinchem, Oost-Gelre, Montferland en mogelijkerwijs ook Bronckhorst) zitten in een evaluatiefase waarbij zaken nog verder worden verbeterd.

Hoewel het definitieve inkoopbeleid nog moet worden vastgesteld zijn de essentiële wijzigingen inmiddels  aan de afdelingen gepresenteerd. 


20-06-2017

Afdelingen hebben voorlichting gehad over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Inmiddels is er al gewerkt met de nieuwe groslijstensystematiek en de deelnemende gemeenten (Doetinchem, Oost-Gelre, Montferland en mogelijkerwijs ook Bronckhorst) zitten in een evaluatiefase waarbij zaken nog verder worden verbeterd.

Hoewel het definitieve inkoopbeleid nog moet worden vastgesteld zijn de essentiële wijzigingen inmiddels  aan de afdelingen gepresenteerd. 


20-06-2017

Afdelingen hebben voorlichting gehad over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Inmiddels is er al gewerkt met de nieuwe groslijstensystematiek en de deelnemende gemeenten (Doetinchem, Oost-Gelre, Montferland en mogelijkerwijs ook Bronckhorst) zitten in een evaluatiefase waarbij zaken worden verbeterd.

Hoewel het definitieve inkoopbeleid nog moet worden vastgesteld zijn de essentiële wijzigingen inmiddels  aan de afdelingen gepresenteerd. 


14-06-2017

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Zodra de nieuwe Aanbestedingswet is vastgesteld, naar verwachting juli 2017, zal er begonnen worden met de voorlichting aan de afdelingen.

Ook is de inrichting van de nieuwe groslijstensystematiek dan af, zodat ook hierover meer informatie gegeven kan worden. De voorlichtingen zullen dus na juli dit jaar ingepland worden.

Hoewel het definitieve inkoopbeleid nog moet worden vastgesteld zijn de essentiële wijzigingen inmiddels  aan de afdelingen gepresenteerd. 


14-02-2017

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Zodra de nieuwe Aanbestedingswet is vastgesteld, naar verwachting juli 2017, zal er begonnen worden met de voorlichting aan de afdelingen.

Ook is de inrichting van de nieuwe groslijstensystematiek dan af, zodat ook hierover meer informatie gegeven kan worden. De voorlichtingen zullen dus na juli dit jaar ingepland worden.

Hoewel het definitieve inkoopbeleid nog moet worden vastgesteld zijn de essentiële wijzigingen inmiddels  aan de afdelingen gepresenteerd. 


13-02-2017

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Zodra de nieuwe aanbestedingswet is vastgesteld, naar verwachting juli dit jaar, zal er begonnen worden met de voorlichting aan de afdelingen.

Ook is de inrichting van de nieuwe groslijstensystematiek dan af, zodat ook hierover meer informatie gegeven kan worden. De voorlichtingen zullen dus na juli dit jaar ingepland worden.

Hoewel het definitieve inkoopbeleid nog steeds moet worden vastgesteld zijn de essentiële wijzigingen inmiddels al wel aan de afdelingen medegedeeld d.m.v. een presentatie. 


16-06-2016

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Zodra de nieuwe aanbestedingswet is vastgesteld, naar verwachting juli dit jaar, zal er begonnen worden met de voorlichting aan de afdelingen.

Ook is de inrichting van de nieuwe groslijstensystematiek dan af, zodat ook hierover meer informatie gegeven kan worden. De voorlichtingen zullen dus na juli dit jaar ingepland worden.


16-06-2016

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Zodra de nieuwe aanbestedingswet is vastgesteld, naar verwachting juli dit jaar, zullen wij beginnen met de voorlichting aan de afdelingen.

Ook zijn wij dan naar verwachting gereed met het inrichten van de nieuwe groslijstensystematiek, zodat ook hierover meer informatie gegeven kan worden. De voorlichtingen zullen dus na juli dit jaar ingepland worden.


16-06-2016

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.

Zodra de nieuwe aanbestedingswet is vastgesteld, naar verwachting juli dit jaar, zal ik beginnen met de voorlichting aan de afdelingen.

Ook zijn we dan naar verwachting gereed met het inrichten van de nieuwe groslijstensystematiek, zodat ik hiervan ook meer kan laten zien. De voorlichtingen zullen dus na juli dit jaar ingepland worden.


03-03-2016

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid/ groslijstensystematiek en de mogelijkheden om deze lokaal te betrekken.


03-03-2016

Sectoren en afdelingen voorlichting gegeven over inkoopbeleid en groslijstensystematiek


14-01-2016

Bij afwezigheid van Frank ingevuld door Floris en Barry


23-09-2015

O
Tijd

De afdelingen zijn benadert en op de hoogte gebracht van de "Checklist Inkoop" waarbij ze bewuste afwegingen moeten maken over lokale/regionale partijen te betrekken bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen

G
Geld

Voor het opzetten van de "Checklist Inkoop" was verder geen budget vereist en binnen de bestaande softwareoplossingen gerealiseerd.