Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

In 2019 zal Laborijn trachten met de vm. medewerkers van Presikhaaf afspraken te maken ter vergroting van hun arbeidsproductiviteit.

In 2019 zal Laborijn trachten met de vm. medewerkers van Presikhaaf afspraken te maken ter vergroting van hun arbeidsproductiviteit.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Dit proces is eveneens per 1 januari 2018 afgerond. Het personeel van Presikhaaf is overgenomen door Laborijn. Voor een terminaal zieke werknemer is een uitzondering gemaakt. Deze blijft in dienst bij Presikhaaf.

01-06-2017

Met Laborijn is de afspraak gemaakt dat ernaar  zal worden gestreefd dat 80 % van het Wsw personeel extern zal worden geplaatst.  Dit percentage wordt op dit moment nog niet  gehaald. Met Presikhaaf Bedrijven is deze afspraak niet meer gemaakt omdat is afgesproken dat al het Wsw-personeel van Presikhaaf, afkomstig uit Montferland uiterlijk op 1 januari 2018 zal worden overgeplaatst naar Laborijn.


G
Tijd

Het proces is afgerond .

G
Geld

Bij de afrekening 2017 zullen nog enkele kosten die betrekking hebben op de transitie van het personeel (verlofsaldi en vakantiegeld) worden betrokken. De afrekening 2017 heeft inmiddels overeenkomstig de gemaakte afspraken plaatsgevonden.