Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

De mogelijkheden onderzoeken voor centrale huisvesting in s-Heerenberg voor de 3 basisscholen.

De mogelijkheden onderzoeken voor centrale huisvesting in s-Heerenberg voor de 3 basisscholen.

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

O
Kwaliteit

Door de gemeenteraad is besloten dat er eerst een onderzoek gedaan wordt naar de verkeersafwikkeling rondom de Drieheuvelenweg in s'-Heerenberg.

21-06-2018

Door de gemeenteraad is besloten dat er eerst een onderzoek gedaan wordt naar de verkeersafwikkeling rondom de Drieheuvelenweg in s'-Heerenberg.


08-02-2018

Door de gemeenteraad is besloten, dat er eerst een onderzoek gedaan wordt naar de verkeersafwikkeling rondom de Drieheuvelenweg. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen of de gemeenteraad besluit go or no go voor de Drieheuvelenweg, als locatie voor de brede school in 's-Heerenberg.


08-06-2017

Door de gemeenteraad is opdracht verstrekt om naast de drieheklevelenweg, het terrein van de v.m. Katjafabirek te onderzoeken als mogelijke locatie.
Op dit moment wordt er een onafhankelijke taxatie vo0or bereid voor dit terrein.


08-06-2017

Door de gemeenteraad is opdracht verstrekt om naast de drieheklevelenweg, het terrein van de v.m. Katjafabirek te onderzoeken als mogelijke locatie.
Op dit moment wordt er een onafhankelijke taxatie vo0or bereid voor dit terrein.


O
Tijd

Traject is wel gestart, maar loopt vertraging op door opdracht van de gemeenteraad om ook het afsluiten van de Drieheuvelenweg, vanuit verkeerskundig oogpunt nader  te onderzoeken.

O
Geld

Nog niet aan de orde