Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

De medewerkers van de groenploeg zijn met ingang van 1 januari 2018 in dienst van de gemeente. De groenploeg wordt aldus ingezet als reintegratie-instrument

De medewerkers van de groenploeg zijn met ingang van 1 januari 2018 in dienst van de gemeente. De groenploeg wordt aldus ingezet als reintegratie-instrument

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Het besluit is uitgevoerd. De betreffende medewerkers zijn per 1 januari 2018 bij de gemeente in dienst gekomen. Hierover konden goede afspraken met alle betrokken partijen woorden gemaakt.

01-06-2017

Het college heeft begin 2017 besloten het voornemen om een deel van het Wsw/personeel onder te brengen in een lokale organisatie in te trekken. Het Montferlandse personeel van Presikhaaf zal uiterlijk per 1 januari 2018  bij Laborijn worden ondergebracht.
De medewerkers van de groenploeg van Laborijn zullen in dienst komen bij de gemeente onder de werkvorm `begeleid werken`. Voor deze werknemers ontvangt de gemeente dan een nog nader te bepalen loonkostensubsidie van Laborijn. De gemeenteraad his hierover per raadsbrief geïnformeerd en heeft op dit besluit instemmend gereageerd.


G
Tijd

De overname van het personeel is per 1 januari 2018 gerealiseerd

G
Geld

De afspraken over de financiële consequenties van  de overname van de groenploeg onder begeleid werken zijn verwerkt in de begroting voor 2018.