Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

De huisartsen informeren over de hulpverleningstrajecten binnen het sociaal team, en de mogelijkheden om snel hulp in te zetten.

De huisartsen informeren over de hulpverleningstrajecten binnen het sociaal team, en de mogelijkheden om snel hulp in te zetten.

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016



Toelichting

G
Kwaliteit

Is gerealiseerd

23-01-2018

Huisartsen zijn via diverse gremia geïnformeerd over de mogelijkheden van het voorliggend veld, het sociaal team en de gecontracteerde partijen. Voor het laatste hebben de huisartsen een per wet geregelde doorwijsbevoegdheid.  Gezien de beperkte tijd die een huisarts heeft per consult is de vraag of deze in de gelegenheid is om een zorgvuldige afweging te maken.  Het college heeft dan ook ingestemd heeft met een project "Praktijk Ondersteuner Huisartsen"te Didam . Doel is sneller en zorgvuldiger de juiste zorg in te zetten en tegelijkertijd kosten te reduceren.  


08-06-2017

G
Tijd

Op schema

O
Geld

Nog te vroeg om hieraan conclusies te ontlenen.