Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

De gemeente gaat investeren op lichte en goedkopere zorgvormen en voorlichtingen, om zo de vraag naar duurdere zorg te verminderen

De gemeente gaat investeren op lichte en goedkopere zorgvormen en voorlichtingen, om zo de vraag naar duurdere zorg te verminderen

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

In  uitvoering.

 

 

23-01-2018

In 2017 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van voorliggende voorzieningen waar jeugdigen ook gebruik van kunnen maken(niet geïndiceerde zorg) en is er hulp in eigen beheer ingezet door het sociaal team.  Er blijft echter een groep jeugdigen die van geïndiceerde zorg gebruik moet blijven maken. Hierbij wordt kritisch gekeken of er goedkopere, maar afdoende, vormen van zorg ingezet kunnen worden.

 

 


23-01-2018

23-01-2018

Op basis van de resultaten van het  project "ambulante zorg zonder indicatie" is het sociaal team kortdurende lichte ambulante hulp gaan uitvoeren. In 2017 is dit structureel gemaakt.


08-06-2017

G
Tijd

Op schema

O
Geld

Is onderdeel van het pakket maatregelen in het kader van budgetneutraliteit. Vergt een langdurige inspanning om tot resultaten te komen.