Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

De gemeenschappen motiveren om het beheer van de gemeenschapshuizen over te nemen en daar de randvoorwaarden voor scheppen

De gemeenschappen motiveren om het beheer van de gemeenschapshuizen over te nemen en daar de randvoorwaarden voor scheppen

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

In het kader van de kerntakendiscussie in 2014  heeft de gemeenteraad besloten de eigendom te willen afstoten van de gemeenschapshuizen in Kilder, Nieuw Dijk. Loil, Zeddam en Stokkum. Het college heeft hier de betreffende gemeenschappen in staat gesteld een plan voor overname van de accommodatie op te stellen en hierbij begeleiding aangeboden door een externe organisatie. De gemeenteraad heeft vervolgens op 20 april 2017 de randvoorwaarden bepaald voor de eigendomsoverdracht van de gemeenschapshuizen en Stokkum, Nieuw Dijk, Loil en Zeddam.  De accommodaties in Kilder, Stokkum en Zeddam zijn inmiddels overgedragen. De overdracht van de Meikever in Nieuw Dijk wordt zeer binnenkort verwacht. Omdat in Stokkum, Nieuw Dijk en Loil de overname van de accommodatie wordt gezien als een overgangsfase naar het realiseren van een nieuwbouw/renovatie heeft de gemeenteraad  ens besloten hiervoor een bedrag van € 250.000 per kern te reserveren. De raad heeft bij amendement bepaald dat de eigendomsoverdracht uiterlijk op 1 januari 2019 moet worden geëffectueerd.

Inmiddels is per 1 mei 2018 ook de Meikever te Nieuw Dijk overgedragen aan een stichting die de exploitatie gaat  voortzetten,.

15-01-2018

In het kader van de kerntakendiscussie in 2014  heeft de gemeenteraad besloten de eigendom te willen afstoten van de gemeenschapshuizen in Kilder, Nieuw Dijk. Loil, Zeddam en Stokkum. Het college heeft hier de betreffende gemeenschappen in staat gesteld een plan voor overname van de accommodatie op te stellen en hierbij begeleiding aangeboden door een externe organisatie. De gemeenteraad heeft vervolgens op 20 april 2017 de randvoorwaarden bepaald voor de eigendomsoverdracht van de gemeenschapshuizen en Stokkum, Nieuw Dijk, Loil en Zeddam.  De accommodaties in Kilder, Stokkum en Zeddam zijn inmiddels overgedragen. De overdracht van de Meikever in Nieuw Dijk wordt zeer binnenkort verwacht. Omdat in Stokkum, Nieuw Dijk en Loil de overname van de accommodatie wordt gezien als een overgangsfase naar het realiseren van een nieuwbouw/renovatie heeft de gemeenteraad  ens besloten hiervoor een bedrag van € 250.000 per kern te reserveren. De raad heeft bij amendement bepaald dat de eigendomsoverdracht uiterlijk op 1 januari 2019 moet worden geëffectueerd.


15-01-2018

In het kader van de kerntakendiscussie in 2014  heeft de gemeenteraad besloten de eigendom te willen afstoten van de gemeenschapshuizen in Kilder, Nieuw Dijk. Loil, Zeddam en Stokkum. Het college heeft hier de betreffende gemeenschappen in staat gesteld een plan voor overname van de accommodatie op te stellen en hierbij begeleiding aangeboden door een externe organisatie. De gemeenteraad heeft vervolgens op 20 april 2017 de randvoorwaarden bepaald voor de eigendomsoverdracht van de gemeenschapshuizen en Stokkum, Nieuw Dijk, Loil en Zeddam.  De accommodaties in Kilder, Stokkum en Zeddam zijn inmiddels overgedragen. De overdracht van de Meikever in Nieuw Dijk wordt zeer binnenkort verwacht. Omdat in Stokkum, Nieuw Dijk en Loil de overname van de accommodatie wordt gezien als een overgangsfase naar het realiseren van een nieuwbouw/renovatie heeft de gemeenteraad  ens besloten hiervoor een bedrag van € 250.000 per kern te reserveren. De raad heeft bij amendement bepaald dat de eigendomsoverdracht uiterlijk op 1 januari 2019 moet worden geëffectueerd.


01-06-2017

In het kader van de kerntakendiscussie in 2014  heeft de gemeenteraad besloten de eigendom te willen afstoten van de gemeenschapshuizen in Kilder, Nieuw Dijk. Loil, Zeddam en Stokkum. Het college heeft hier de betreffende gemeenschappen in staat gesteld een plan voor overname van de accommodatie op te stellen en hierbij begeleiding aangeboden door een externe organisatie. De gemeenteraad heeft vervolgens op 20 april 2017 de randvoorwaarden bepaald voor de eigendomsoverdracht van de gemeenschapshuizen en Stokkum, Nieuw Dijk, Loil en Zeddam.  De accommodatie in Kilder is inmiddels overgedragen. Omdat in Stokkum, Nieuw Dijk en Loil de overname van de accommodatie wordt gezien als een overgangsfase naar het realiseren van een nieuwbouw/renovatie heeft de gemeenteraad  eveneens besloten hiervoor een bedrag van € 250.000 per kern te reserveren. De raad heeft bij amendement bepaald dat de eigendomsoverdracht uiterlijk op 1 januari 2019 moet worden geëffectueerd. Inmiddels is het overleg met de betrokken werkgroepen gestart om de feitelijke eigendomsoverdracht te realiseren.


O
Tijd

De gemeenteraad heeft de einddatum met een jaar opgeschoven. Verwacht wordt dat ook de Zomp in Loil in 2018 kan worden overgedragen.

G
Geld

De overdracht verloopt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële randvoorwaarden