Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Bij aanvragen instandhoudingssubsidie eigenaren wijzen op nut/noodzaak inspectierapport monumentenwacht en de gemeentelijke vergoeding (abonnement) en bijdrage (subsidie) hierin

Bij aanvragen instandhoudingssubsidie eigenaren wijzen op nut/noodzaak inspectierapport monumentenwacht en de gemeentelijke vergoeding (abonnement) en bijdrage (subsidie) hierin

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 06-11-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden - waarbij het noodzakelijk is om de desbetreffende bouwtechnische noodzaak te onderbouwen - worden monumenteneigenaren bij de aanvraag hierop gewezen.

O
Tijd

Betreft continue proces bij aanvragen om instandhoudingssubsidie waarbij een inspectierapport nodig is.

G
Geld

Toekenning bijdrage wordt uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde budget op grond van de subsidieregeling voor instandhouding van monumenten.