Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

(Bestaande) speellocaties opheffen en (her)inrichten tot groene, natuurlijke speelplekken en/of waarbij de actieve leefstijl voor alle leeftijden wordt gestimuleerd

(Bestaande) speellocaties opheffen en (her)inrichten tot groene, natuurlijke speelplekken en/of waarbij de actieve leefstijl voor alle leeftijden wordt gestimuleerd

Status
Afronding

Planning
Startdatum: 10-03-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Het omvormen van de speellocaties is een continu proces. De jaarlijkse controles (voorjaar) en de lijst met technische afschrijvingstermijnen zijn hierin leidend. 

29-01-2018

Het omvormen van de speellocaties is een continu proces. De jaarlijkse controles en de lijst met technische afschrijvingstermijnen zijn hierin leidend. 


28-06-2016

11-03-2016

G
Tijd

Continu proces . Huidig proces zit in de afronding, direct daarna start een nieuwe cyclus. De kans bestaat wel dat enkele locaties langer "meekunnen" alvorens deze worden omgevormd. Hierdoor blijven er meer locaties bestaan voor op de korte termijn. Op de lange termijn zullen deze locaties wel omgevormd worden. Uit de 'nieuwe' jaarlijkse controle (voorjaar 2018, uitvoer 2019)  en uit de algehele planning zal komend jaar een grote slag worden gemaakt met het opruimen en omvormen van locaties.
Na het informeren van bewoners in hetzelfde jaar als de jaarlijkse controle wordt in het voorjaar van het daaropvolgende jaar de omvorming (nieuwe invulling speellocatie) gerealiseerd. Opheffen van de locaties gebeurt binnen het jaar van de jaarlijkse controle.

G
Geld

De opgeheven en omgevormde locaties in 2018 (o.b.v. de jaarlijkse controle voorjaar 2017) zijn gerealiseerd binnen budget (budget bij Openbaar Werken)