Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Beheer en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval inclusief aanbiedstations

Beheer en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval inclusief aanbiedstations

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 28-09-2016Toelichting

G
Kwaliteit

periodiek wordt voorlichting gegeven over de inzameling van de diverse afvalsoorten.

G
Tijd

Het betreft hier een continue uitvoering

G
Geld