Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Terug

Actief communiceren over preventie om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten

Actief communiceren over preventie om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten
Portefeuillehouder
Burgemeester de Baat

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 23-09-2015Toelichting

In 2016 is de tendens voortgezet om de bewoners bewuster te maken dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben in het leefbaar houden van de eigen buurt en wijk. Dit heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel. In de maand mei is in het Montferland Nieuws, 4 weken lang, een extra inlegvel opgenomen om diverse onderwerpen binnen het brede taakveld veiligheid onder de aandacht te brengen. Daarnaast staan periodiek in het Montferland Nieuws preventietips opgenomen. In verband met de overlast, vernielingen en overlast jeugd op diverse plekken in de gemeente is extra inzet geweest, ook op communicatief vlak.

 

 

G
Kwaliteit
14-06-2016

In 2016 is de tendens voortgezet om de bewoners bewuster te maken dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben in het leefbaar houden van de eigen buurt en wijk. Dit heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel. In de maand mei is in het Montferland Nieuws, 4 weken lang, een extra inlegvel opgenomen om diverse onderwerpen binnen het brede taakveld veiligheid onder de aandacht te brengen. Daarnaast staan periodiek in het Montferland Nieuws preventietips opgenomen.

 

 


26-01-2016

In 2015 is ook de tendens voortgezet om de bewoners bewuster te maken dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben in het leefbaar houden van de eigen buurt en wijk, dit heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel. Regelmatig hebben we daarom in het Montferland Nieuws preventietips geplaatst om de burgers hierop te attenderen. Daarnaast hebben we geparticipeerd in het Donkere Dagen Offensief om deze bewustwording te vergroten. Ook hebben we communicatief aandacht geschonken aan de beleveniswoning van de brandweer.

 

 


24-09-2015

G
Tijd
G
Geld