Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam

Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam
Portefeuillehouder
Loeff Wethouder

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 22-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project "Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam" en de bijbehorende snelheidsverhoging. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland en Zevenaar en ProRail. In november 2015 zijn inwoners van de gemeente Zevenaar en Montferland geinformeerd tijdens een informatiemarkt over het project en de bijbehorende tijdsplanning. In 2016 heeft het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegen. In januari 2017 heeft Provinciale Staten het PIP vastgesteld waarna het in februari en maart 2017 ter inzage ligt voor beroep. Als gevolg van viermaal een ingesteld beroep tegen het PIP zal in het derde kwartaal van 2017 uitspraak volgen van de Raad van State.

Spoorverdubbeling en Projectdoelstelling

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer 4 kilometer. Het heeft als doel de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk te verbeteren. De maatregelen leiden tot:

het volledig oplossen van het capaciteitsknelpunt tussen Arnhem en Zevenaar
Daarnaast dragen de maatregelen bij aan het verkorten van de reistijden tussen de Achterhoek en Arnhem
het verruimen van de overstaptijden en
het vergroten van de betrouwbaar- en robuustheid van de treindienst.

Met deze maatregelen wordt een betere dienstregeling voor het treinverkeer op het traject Arnhem – Zevenaar – Didam - Doetinchem mogelijk gemaakt.

09-02-2017

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project "Spoorverdubbeling Zevenaar - Didam" en de bijbehorende snelheidsverhoging. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland en Zevenaar en ProRail. In november 2015 zijn inwoners van de gemeente Zevenaar en Montferland geinformeerd tijdens een informatiemarkt over het project en de bijbehorende tijdsplanning. In 2016 heeft het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegen. In januari 2017 heeft Provinciale Staten het PIP vastgesteld waarna het in februari en maart 2017 ter inzage ligt voor beroep.

Spoorverdubbeling en Projectdoelstelling

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer 4 kilometer. Het heeft als doel de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk te verbeteren. De maatregelen leiden tot:

het volledig oplossen van het capaciteitsknelpunt tussen Arnhem en Zevenaar
Daarnaast dragen de maatregelen bij aan het verkorten van de reistijden tussen de Achterhoek en Arnhem
het verruimen van de overstaptijden en
het vergroten van de betrouwbaar- en robuustheid van de treindienst.

Met deze maatregelen wordt een betere dienstregeling voor het treinverkeer op het traject Arnhem – Zevenaar – Didam - Doetinchem mogelijk gemaakt.


28-01-2016

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van het project de spoorverdubbeling en de snelheidsverhoging en treedt daarom op als opdrachtgever voor ProRail. Het project is een coproductie van de provincie Gelderland, de gemeenten Montferland en Zevenaar en ProRail. In november 2015 zijn inwoners van de gemeente Zevenaar en Montferland geinformeerd tijdens een informatiemarkt over het plan project en de fase waarin het project zit. Ook is informatie gegeven over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de tijdsplanning.

Spoorverdubbeling en Projectdoelstelling

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer 4 kilometer. Het heeft als doel de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk te verbeteren. De maatregelen leiden tot:

het volledig oplossen van het capaciteitsknelpunt tussen Arnhem en Zevenaar
Daarnaast dragen de maatregelen bij aan het verkorten van de reistijden tussen de Achterhoek en Arnhem
het verruimen van de overstaptijden en
het vergroten van de betrouwbaar- en robuustheid van de treindienst.
 

Met deze maatregelen wordt een betere dienstregeling voor het treinverkeer op het traject Arnhem – Zevenaar –Doetinchem mogelijk gemaakt.


23-09-2015

G
Tijd

De spoorverdubbeling was conform de meest gunstigste planning medio 2018 gereed. Als gevolg van het ingestelde beroep tegen het PIP en het niet minnelijk kunnen verwerven van alle benodigde gronden ontstaat een vertraging waardoor realisatie opschuift richting eind 2019.

G
Geld

De financiering van het dubbelspoor is voor rekening van de Provincie.