Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Voorbereiden plan afwaardering van de drie Heuvelenweg na aanbesteding van de ontbrekende schakel N316 in 2017, zodat na gereedkomen N316 de afwaardering kan worden uitgevoerd

Voorbereiden plan afwaardering van de drie Heuvelenweg  na aanbesteding van de ontbrekende schakel N316 in 2017, zodat na gereedkomen N316 de afwaardering kan worden uitgevoerd
Portefeuillehouder
Loeff Wethouder

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 09-09-2015Toelichting

O
Kwaliteit

De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd met medewerkers provincie en medewerkers gemeente Montferland. De afwaardering is pas mogelijk op het moment dat de ontbrekende schakel in de N316 is aangelegd. Als gevolg van stagnatie in de aankoop van benodigde gronden, is het moment van afwaardering ongewis. Daardoor is aan dit project niet de hoogste prioriteit toegekend. De voorbereidingen gaan echter verder

10-02-2016

eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd met medewerkers provincie en medewerkers gemeente Montferland. De afwaardering is pas mogelijk op het moment dat de ontbrekende schakel in de N316 is aangelegd. Agv stagnatie in de aankoop van benodigde gronden, is het moment van afwaardering ongewis. Daardoor is aan dit project niet de hoogste prioriteit toegekend. De voorbereidingen gaan echter verder


10-09-2015

O
Tijd
G
Geld

in de planvorming en voorbereiding wordt uitgegaan van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde beschikbare krediet