Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Verkoop van Docks NLD

Verkoop van Docks NLD

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 10-03-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Er is met veel interesse vanuit de markt gevraagd naar de ontwikkelmogelijkheden op DocksNLD. In korte tijd zijn zaken gedaan waardoor met één jaar geen grond per direct meer beschikbaar is. De grond is verkocht dan wel in optie uitgeven aan drie partijen die respectievelijk netto 10,5 hectare, 11 hectare en 5 hectare gefaseerd zullen gaan afnemen. De bouwwerkzaamheden van twee distributiecentra met een omvang van respectievelijk 4,1 hectare en 2,4 hectare zijn nagenoeg afgerond.

 

09-02-2017

Er is met veel interesse vanuit de markt gevraagd naar de ontwikkelmogelijkheden op DocksNLD. In korte tijd zijn zaken gedaan waardoor met één jaar geen grond meer beschikbaar is. De grond is verkocht dan wel in optie uitgeven aan drie partijen die respectievelijk netto 10,5 hectare, 11 hectare en 5 hectare gefaseerd zullen gaan afnemen. De bouwwerkzaamheden van twee distributiecentra met een omvang van respectievelijk 4,1 hectare en 2,4 hectare zijn nagenoeg afgerond.

 


28-06-2016

De interesse voor grootschalige logistiek kavels is goed waarneembaar. De eerste verkoop van circa 6,3 ha. bedrijventerrein heeft recent plaats gevonden. De verkoop is gepaard gegaan met het in optie geven van de direct aangrenzende grond met een omvang van circa 4 ha. Naar verwachting zal in december 2016 het warehouse van 40.000 m2 operationeel zijn. In het nieuwe warehouse zullen naar verwachting 150 tot 200 mensen een baan gaan vinden.

Daarnaast is een tweede verkoop aanstaande. Thans wordt de koopovereenkomst opgesteld om te komen tot verkoop van circa 4,1 ha. De verkoop gaat gepaard met het in optie geven van de direct aangrenzende grond. Deze in optie te geven grond zal in twee fasen van respectievelijk circa 2,3 ha. (afname 2019) en circa 4 ha. (afname 2021) worden afgenomen.  Dit jaar zal gestart worden met de realisatie van het warehouse dat begin 2017 operationeel moet zijn. Dit nieuwe warehouse resulteert in een extra 100 fte.


28-06-2016

De interesse voor grootschalige logistiek kavels is goed waarneembaar. De eerste verkoop van circa 6,3 ha. bedrijventerrein heeft recent plaats gevonden. De verkoop is gepaard gegaan met het in optie geven van de direct aangrenzende grond met een omvang van circa 4 ha. Naar verwachting zal in december 2016 het warehouse van 40.000 m2 operationeel zijn. In het nieuwe warehouse zullen naar verwachting 150 tot 200 mensen een baan gaan vinden.

Daarnaast is een tweede verkoop aanstaande. Thans wordt de koopovereenkomst opgesteld om te komen tot verkoop van circa 4,1 ha. De verkoop gaat gepaard met het in optie geven van de direct aangrenzende grond. Deze in optie te geven grond zal in twee fasen van respectievelijk circa 2,3 ha. (afname 2019) en circa 4 ha. (afname 2021) worden afgenomen.  Dit jaar zal gestart worden met de realisatie van het warehouse dat begin 2017 operationeel moet zijn. Dit nieuwe warehouse resulteert in een extra 100 fte.


11-03-2016

G
Tijd

In 2016 is circa 10,5 ha. bedrijventerrein aan twee bedrijven uitgegeven. Voor 2017 is een uitgifte van circa 5 hectare geprognosticeerd. In lijn met de prognose wordt thans met de optiehouder op het perceel van 5 hectare gesproken om te komen tot afname.  

G
Geld

Thans wordt gesproken met de optiehouder van het perceel van 5 hectare (meest westelijk gelegen) om te komen tot afname van de grond. Indien afname plaats zal vinden in 2017 is dit overeenkomstig de grondexploitatie.