Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website

Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website
Portefeuillehouder
Gerritsen Wethouder

Status
Afronding

Planning
Startdatum: 09-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

In overleg met cluster Communicatie is specifieke opzet en inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt en wordt binnenkort op de gemeentelijke site geplaatst. 

10-01-2017

In overleg met cluster Communicatie wordt specifieke opzet en inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt en op de gemeentelijke site geplaatst. Thema's en opzet besproken. Inhoud wordt uitgewerkt.


21-06-2016

In overleg met cluster Communicatie wordt specifieke opzet en inhoud samen met natuur en landschap uitgewerkt en op de gemeentelijke site geplaatst.


13-06-2016

In overleg met cluster Communicatie groen licht gekregen om gewenste opzet en inhoud samen met natuur en landschap op de gemeentelijke site te plaatse.


19-02-2016

Nog niet plaatsgevonden. Onderwerp van voortgaand ambtelijk overleg.


19-02-2016

Nog niet plaatsgevonden. Vindt nog voorbereidend overleg plaats met Dienstverlening en Communicatie.


10-09-2015

O
Tijd

Informatie worden vanuit cluster Communicatie verwerkt en vervolgens geplaatst op de site.

G
Geld

Geen apart budget voor beschikbaar gesteld. In eigen beheer.