Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen

Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen
Portefeuillehouder
Gerritsen Wethouder

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 09-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Ten principale is er sprake van een positieve grondhouding voor verzoeken voor planologische wijziging van monumentenpanden, in verband met gewijzigd gebruik, waardoor instandhouding op de lange termijn wordt verzekerd. 

Monumenteneigenaren worden hierover actief geïnformeerd tijdens de reguliere, jaarlijkse informatieavonden. Doorlopend traject.

Recente voorbeelden van herbestemmingsmogelijkheden: Albertusgebouw Didam, Gouden Handen 's-Heerenberg, pastorie Azewijn, molenromp Loerbeek, voormalige maalderij Loil, mortuarium Didam.

19-02-2016

Ten principale is er sprake van een positieve grondhouding voor verzoeken voor planologische wijziging van monumentenpanden, in verband met gewijzigd gebruik, waardoor instandhouding op de lange termijn wordt verzekerd. 

Monumenteneigenaren worden hierover actief geïnformeerd tijdens de reguliere, jaarlijkse informatieavonden.

Recente voorbeelden van herbestemmingsmogelijkheden: Albertusgebouw Didam, Gouden Handen 's-Heerenberg, pastorie Azewijn, molenromp Loerbeek, voormalige maalderij Loil, mortuarium Didam.


19-02-2016

Betreffende panden waarvoor verzoek wordt ingediend, wordt zowel planologisch als wijziging van het monument positief benaderd. Monumenteneigenaren worden hierover actief geïnformeerd tijdens jaarlijkse informatieavonden.

Recente voorbeelden van herbestemmingsmogelijkheden: Albertusgebouw Didam, Gouden Handen 's-Heerenberberg, pastorie Azewijn, molenromp Loerbeek, voormalige maalderij Loil, mortuarium Didam


10-09-2015

G
Tijd

Continu proces, aan de hand van panden wordt bekeken op welke wijze / voorwaarden medewerking kan worden verleend.

G
Geld

Geen financiële consequenties gemeente. Ten aanzien van algemene informatiemateriaal wordt gebruik gemaakt van beschikbare informatiemateriaal van de Rijksdienst (RCE), daarnaast aanvullend gemeentelijk maatwerk in samenspraak met planologische mogelijkheden.