Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Lokale/regionale bedrijven actief benaderen om mee te doen aan onze aanbestedingen

Lokale/regionale bedrijven actief benaderen om mee te doen aan onze aanbestedingen

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 10-03-2016Toelichting

O
Kwaliteit

De bedrijven zijn actief benaderd om mee te kunnen doen met de nieuwe groslijstensystematiek. Deze systematiek werkt o.a. met Geografische afstanden per groslijst. Deze Groslijstensystematiek bevindt zich in een evaluatie fase met als doel deze te verbeteren en verder uit te breiden. 

Ook wordt er inmiddels gewerkt met de Checklist Inkoop in i-Writer hierin moeten ze bewust keuzes maken en moeten motiveren waarom ze wel of niet lokale partijen uitnodigen.

Vanaf juli 2017 zullen de afdelingen opnieuw voorgelicht worden over de belangrijkste wijzigingen op inkoopgebied en zal er ook nog eens extra aandacht gevraagd worden voor het invullen van de "Checklist inkoop" waarin het beleidsaspect lokaal en regionale inkoop nog eens extra benadrukt wordt..

 

14-06-2017

De bedrijven zijn actief benaderd om mee te kunnen doen met de nieuwe groslijstensystematiek. Deze systematiek werkt o.a. met Geografische afstanden per groslijst.

Ook is er inmiddels een Checklist Inkoop in i-Writer opgemaakt voor de inkopers binnen de gemeente, waarbij ze bewust de keuze moeten maken en moeten motiveren waarom ze wel of niet lokale partijen uitnodigen.

Vanaf juli 2017 zullen de afdelingen opnieuw voorgelicht worden over de belangrijkste wijzigingen op inkoopgebied en zal er ook nog eens extra aandacht gevraagd worden voor het invullen van de "Checklist inkoop" waarin het beleidsaspect lokaal en regionale inkoop nog eens extra benadrukt wordt..

 


14-02-2017

De bedrijven zijn actief benaderd om mee te kunnen doen met de nieuwe groslijstensystematiek. Deze systematiek werkt o.a. met Geografische afstanden per groslijst.

Ook is er inmiddels een Checklist Inkoop in i-Writer opgemaakt voor de inkopers binnen de gemeente, waarbij ze bewust de keuze moeten maken en moeten motiveren waarom ze wel of niet lokale partijen uitnodigen.

 


13-02-2017

De bedrijven zijn actief benadert om mee te kunnen doen met de nieuwe groslijstensystematiek. Deze systematiek werkt o.a. met Geografische afstanden per groslijst.

Ook is er inmiddels een Checklist Inkoop in i-Writer opgemaakt voor de inkopers binnen de gemeente, waarbij ze bewust de keuze moeten maken en moeten motiveren waarom ze wel of niet lokale partijen uitnodigen.

 


02-06-2016

De bedrijven zijn actief benadert om mee te kunnen doen met de nieuwe groslijstensystematiek. Deze systematiek werkt o.a. met Geografische afstanden per groslijst.

 


11-03-2016

--
Tijd
--
Geld

De indicator Geld speelt hier bij geen benoemingswaardige rol.