Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Bij alle nieuwe inrichtingen van de openbare ruimte in deze raadsperiode willen we de uitgangspunten van het Integraal Verkeer en Vervoer Plan hanteren

Bij alle nieuwe inrichtingen van de openbare ruimte in deze raadsperiode willen we de uitgangspunten van het Integraal Verkeer en Vervoer Plan hanteren
Portefeuillehouder
Loeff Wethouder

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 09-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De wegen in de wijk Nekkum zijn heringericht. Volledig naar de principes van shared space zoals deze zijn opgenomen in het i-VVP. De ervaringen van de wijkbewoners zijn zeer positief. Ook de Didamseweg in Loerbeek is onlangs heringericht. Ook hier zijn de principes van het i-VVP toegepast

15-02-2016

Langestraat, St.Jansgildestraat en Zeddamseweg zijn in 2015 heringericht (aanbrengen slijtlagen in voorjaar van 2016). Hierbij zijn de uitgangspunten van het i-VVP gehanteerd.


12-01-2016

Langestraat, St.Jansgildestraat en Zeddamseweg zijn in 2015 heringericht. Hierbij zijn de uitgangspunten van het i-VVP gehanteerd.


10-09-2015

G
Tijd

De werkzaamheden aan de Didamse weg zijn afgerond. Technische oplevering heeft plaatsgevonden.

O
Geld

De Didamseweg in Loerbeek is technisch opgeleverd. Financiele afhandeling volgt