Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

Bevorderen van het voorzien in voldoende werk- en stageplekken bij het bedrijfsleven

Bevorderen van het voorzien in voldoende werk- en stageplekken bij het bedrijfsleven
Portefeuillehouder
Visser Wethouder

Status
In uitvoering

Planning
Startdatum: 22-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Structureel proces. Bij ieder werkbezoek van o.a. het college komt dit onderwerp ter sprake.

09-02-2016

Structureel proces. Bij ieder werkbezoek komt dit onderwerp ter sprake.


09-02-2016

Structureel proces. Bij ieder werkbezoek komt dit onderwerp ter sprake.


23-09-2015

G
Tijd

Doorlopend proces.

G
Geld

Geen specifiek budget.