Meer

Inhoud

Programmabegroting 2018

Welkom op de begrotingswebsite. Hier kunt u met een paar klikken een kijkje nemen in onze totale begroting. Wat gaan we de komende jaren doen en wat gaat dat kosten? Dit past bij ons als transparante en (digitale) dienstverlenende gemeente.

Legenda

  • Relatie inwoners en bestuur
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Beheer leefomgeving
  • Economie en toerisme
  • Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
  • Jeugd, onderwijs en cultuur
  • Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
  • Werk en inkomen
  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
81.779 Baten (x1000)
81.676 Lasten (x1000)
103 Saldo (x1000)