Meer
Publicatiedatum: 07-10-2016

Inhoud

Terug

Informatievoorzieningen (website, afvalapp) optimaliseren, beheer en regievoeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incluis aanbiedstations

Informatievoorzieningen (website, afvalapp) optimaliseren, beheer en regievoeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incluis aanbiedstations