Over deze website

Over deze website

Welkom op de begrotingswebiste van de gemeente Montferland, een vertaling van de begroting naar een digitale omgeving. We verwachten dat de begroting hiermee beter toegankelijk is voor de raad en onze inwoners.

Navigeren op de website

De home-pagina
Op deze website kunt u navigeren naar alle programma’s, de samenvatting, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead. Ook ziet u hier de totale lasten, baten en het saldo weergegeven in de cirkeldiagrammen. Wanneer u over de cirkeldiagrammen navigeert, ziet u de baten en lasten per programma verschijnen.

De 'Meer' knop
Klikt u op 'Meer' aan de rechterkant van het scherm dan treft u daar het persbericht, de paragrafen en bijlagen. Daarnaast ziet u de informatie zoals deze gepresenteerd is op deze website, de begroting 2017, nogmaals in Pdf-formaat. Hierdoor zijn we in staat om een overzichtelijk maar toch compleet beeld te schetsen.

De programma's
Klikt u op één van onze programma's dan komt u op de specifieke pagina van het programma terecht. Hier kunt u zien wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.  

 

 

Financiën

Voor alle financiële cijfers op deze website geldt: bedragen x € 1.000

De cirkeldiagrammen op de home-pagina bevatten baten en lasten inclusief mutaties reserves

 

 

Adres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
t. (0316) 291 391

Postbus
Postbus 47
6940 BA Didam

 

Kijk voor meer informatie op www.montferland.info.